Diskusija par aktuāli risināmiem jautājumiem darba devējiem un darba ņēmējiem kokrūpniecības jomā

23. augustā Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizēja diskusiju par aktuāli risināmiem jautājumiem darba devējiem un darba ņēmējiem  kokrūpniecības jomā.

Diskusijā piedalījās LDDK Ģenerāldirektore Līga Menģelsone,  LDDK Ģenerāldirektores vietniece Inese Stepiņa, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss, LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins, LBAS eksperti Mārtiņš Svirskis un Nataļja Preisa, LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica, priekšsēdētājas vietniece Kristīne Rapa un LMNA arodbiedrības darba koordinatore Anete Kice, kā arī uzņēmumu pārstāvji un LDDK eksperti.

Diskusijas  dalībniekiem tika prezentēts ziņojums “Kokrūpniecības nozare”, pēc kura notika diskusija par kokrūpniecības nozares konkurētspēju, uzņēmējdarbību, nodarbinātību un ar to saistītajiem aktuāli risināmiem jautājumiem. Diskusijas laikā tika pārrunāti jautājumi par automatizācijas ietekmi uz nodarbinātību un procesiem kokrūpniecības sektorā. Kādas izmaiņas, automatizācijas/robotizācijas iespaidā sagaida nozares darbaspēku? Par Ēnu ekonomikas, nestandarta nodarbinātības formu ietekmi uz nozares attīstību, godīgu konkurenci un konkurētspēju globālajā ekonomikā un, vai strauji augošais pašnodarbināto skaits nozarē liecina par saimnieciskās darbības veicēju tiekšanos pēc elastīgiem darba nosacījumiem vai arī tiek uzņēmumos izmantots kā nodokļu “optimizācijas” instruments. Kā arī par to kādi ir publisko iepirkumu sistēmas trūkumi no kokrūpniecības nozares skatu punkta.

Diskusijas laikā gūts ieskats par kokrūpniecības nozares izaugsmes plāniem līdz 2050.gadam, kā arī pārrunātas nozares aktualitātes no Arodbiedrību skata punkta, uzsverot jautājumus par sociālo garantiju, darba drošību un kvalitatīvām darba vietām.

Anete Kice

(Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002).)