LBAS Dzimumu līdztiesības padomes izbraukuma sēde Lietuvas arodbiedrību konfederācijā (LPSK) “ Jā! Darba un ģimenes līdzsvara direktīvai!”

image_pdfimage_print

5. martā Lietuvas Arodbiedrību konfederācijā (LPSK) Viļņā viesojās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Dzimumu līdztiesības padomes pārstāvji, kuru atbalstīja fonds F.Ebert. Šīs vizītes mērķis bija apspriest situāciju attiecībā uz sieviešu vienlīdzīgām tiesībām reģionā, jo īpaši arodbiedrību kontekstā, kā arī dalīties pieredzē.

Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas Dzimumu līdztiesības padomes pārstāve Irena Petraitiene un LBAS ārējo sakaru koordinatore Ariadna Ābeltiņa iepazīstināja ar situāciju sievietēm Latvijā un Lietuvā.

Tikšanās nozīmīgumu atzinīgi novērtēja LPSK ģenerālsekretāre Janina Matuiziene. Saskaņā ar viņas teikto, fakts, ka dzimumu līdztiesības jautājumi ir galvenā prioritāte LPSK, varētu redzēt no arodbiedrību darbībām saistībā ar jauno Darba kodeksu.

“Mēs jau vairāk nekā divus gadus strādājam ar Darba likumu kodeksu, esam aktīvi piedalījušies Trīspusējā padomē, mēs esam īstenojuši daudzas darbības (no streikiem līdz piketiem), lai novērstu domu par spēcīgu liberalizāciju, kas ievērojami vājinātu darba ņēmēju tiesības, sociālo aizsardzību “- Janīna Matuiziene.

Savukārt I. Petraitiene iepazīstināja ar dzimumu līdztiesības situāciju un nesenajiem notikumiem Lietuvā. Pēc viņas domām, lai gan rodas iespaids, ka dzimumu līdztiesība nav sliktā situācijā Lietuvā, ir problēmas, kas jāatrisina. Viens no visspilgtākajiem piemēriem ir “Mani pārāk” kustība, kas jau ir notikusi Lietuvā. Protams, dzimumu nelabvēlīgie apstākļi ir mazāk izteikti, īpaši vīriešu un sieviešu nevienlīdzīgā situācija darba tirgū. Diemžēl mēs joprojām redzam pārāk maz sieviešu vadošos amatos, likumdošanā, prestižos amatos.

Pēc I. Petraitienes domām, šāda situācija mums, arodbiedrībām, ir nelabvēlīga. Jāatzīmē, ka, pieņemot tiesību aktus par sievietēm, liela uzmanība tiek pievērsta sociālajiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi.

Uzņēmējdarbības situācija arī nav labāka: 2016. gadā, pēc skaitļiem, tikai četri no 21 Nacionālo akciju sabiedrību direktoriem bija sievietes. “Situācija nav ļoti slikta, bet patiesā vienlīdzība darba tirgū vēl ir tālu,” saka I. Petraitiene.

Pēc prezentācijas par Lietuvu sekoja LBAS Dzimumu līdztiesības padomes locekles Ariadnas Ābeltiņas ziņojums par situāciju Latvijā. Viņa atzīmēja, ka Latvijas tendences ir līdzīgas Lietuvai: augstākos amatos arī vairāk ir vīriešu. Tas ir dīvaini, jo vispār sievietes ir labāk izglītotas. Turklāt mūžizglītības programmās arī vairākums ir sieviešu. Diemžēl tas ne vienmēr atspoguļojas viņu algās, kas bieži ir mazākas. Līdz ar to sievietes bieži saskaras ar nabadzības risku, it īpaši pensionēšanās laikā.

To veicina arī tas, ka sievietes visticamāk biežāk, kā vīrieši strādā nepilnu slodzi, galvenokārt,   lai aprūpētu bērnus. Ja vīrieši strādā nepilnu dienu, tas biežāk ir tāpēc, lai vairāk brīva laika veltītu savām personiskām aktivitātēm.

Saskaņā ar A. Ābeltiņas teikto meiteņu un zēnu karjeras izvēle arī ir faktors, kas nākotnē ietekmē algu lielumu. Piemēram, IT vai sakaru nozarēs, kurās pašlaik algas ir ļoti augstas, dominē vīrieši. Daudz vīriešu ir tādās nozarēs kā būvniecība, transports, mežsaimniecība, finanses vai enerģija. Tajā pašā laikā sievietes dominē izglītībā, veselības aprūpē, pakalpojumu sfērā.

Ir arī bēdīgi, ka meitenes joprojām nepietiekami novērtē savas spējas, līdz ar to viņu finansiālās cerības ir zemākas. Mēs redzam, ka mūsu sabiedrībā joprojām ir daudz stereotipu,” saka LBAS pārstāvis.

Tikšanās laikā dalībnieki apsprieda ES ierosināto direktīvu par darba un dzīves līdzsvaru, lai nākotnē apturētu dzimumu diskrimināciju un novērstu atšķirības darba samaksā starp dzimumiem, kā arī Eiropas Komisijas rīcības plānu 2017.-2019. gadam par cīņu pret vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām vienādos darbos, saistībā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumiem par šiem jautājumiem.

6. martā, LBAS Dzimumu līdztiesības padome apmeklēja Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE), kas atrodas Viļņā. Delegācija tikās EIGE speciālistiem Cristian Veske un Kitiju Kupči.

Pēc detalizētas prezentācijas delegācija apmeklēja bibliotēku un tika informēta par Dzimumu līdztiesības indeksu, kā arī par daudziem citiem pētījumiem, ko Institūts veicis, un kas ir ļoti noderīga, lai risinātu šos jautājumus valsts līmenī. Piemēram, pētījumi, par darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem; par sievietēm lēmumu pieņemšanā; par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu;

Apmeklējuma informācija tika publicēta EIGE tīmekļa vietnē.