LDDK un LBAS aicina izvērtēt nozaru koplīgumu noslēgšanas iespējas

Kā sekmēt nozaru darba devēju un darba ņēmēju abpusēju sadarbību? Kā būtiski uzlabot darba apstākļus? Kādas ir nozares koplīguma priekšrocības un izaicinājumi? Par šiem un citiem jautājumiem sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – piektdien, 15. decembrī, aicina diskutēt ekspertus, uzņēmējus, politikas un valsts iestāžu pārstāvjus.

Konference “Nozaru koplīgums – kvalitātes zīme” no plkst. 9.00 līdz 13.00 norisināsies ALTUM konferenču zālē, Rīgā, Doma laukumā 4. Piedalīties aicināti publiskās pārvaldes, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru un mediju pārstāvji.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Vēlamies aktualizēt pozitīvo pieredzi, ko var sniegt koplīgums nozares līmenī, lai veicinātu ekonomisko attīstību. Nozaru ģenerālvienošanās ir izplatīta ES un īpaši Skandināvijas valstīs, kur sociālais dialogs nozaru līmenī ir ļoti attīstīts. Sekojot citu valstu piemēriem, vēlamies palīdzēt sakārtot uzņēmējdarbības vidi Latvijā nozaru līmenī, sekmējot nozaru darba devēju un darba ņēmēju abpusēju sadarbību.”

Uz priekšrocībām norāda arī LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Nozares ģenerālvienošanās ir visām pusēm izdevīgs instruments. Tas būtiski paaugstinās minimālo darba samaksu nozarē un sociālās garantijas darbiniekiem. Nozares ģenerālvienošanās būtiski samazinās ēnu ekonomiku un rezultātā padarīs godīgāku konkurētspēju starp darba devējiem un uzlabos nozaru prestižu. Visbeidzot valstij un pašvaldībām nozares ģenerālvienošanās nozīmē ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un nepieciešamās iemaksas budžetā.”

Latvijā nozaru koplīgumi atsevišķās nozarēs ir bijuši un pašlaik pastāv – tos noslēguši, piemēram, dzelzceļa un būvmateriālu ražošanas nozaru darba devēji un arodbiedrības.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros