Baltijas valstu seminārs Liepājā.

Šī gada 24.-25. augustam Liepājā, ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” ietvaros norisinājās Baltijas valstu seminārs, kurā piedalījās Latvijas Meža nozaru arodu biedrības un Lietuvas Meža un kokrūpniecības nozares arodbiedrības pārstāvji.

Abu valstu arodbiedrību pārstāvji semināra laikā dalījās pieredzē par darba koplīgumu slēgšanu uzņēmumos, gan par divpusējā sociālā dialoga iespējām nozares līmenī labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, kā arī tika pārrunāti darba aizsardzības jautājumi un pēdējā laikā veiktie grozījumi darba likuma pantos.

Semināra noslēgumā tās dalībnieki secināja, ka problēmjautājumu nozarē vēl joprojām ir daudz un ka šādas tikšanās dod iespējas arodbiedrībām apmainīties pieredzēm starpvalstu līmenī, kā arī veicina jaunu ideju ģenerēšanu.