CITUB (Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria) 8. kongress

2. un 3. maijā Bulgārijas pilsētā Sofija notika CITUB ( Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria) 8. kongress.

Kongresā, pārstāvot LBAS, piedalījās Latvijas Meža nozaru arodu biedrības priekšsēdētāja vietniece Inguna Siņica un a/s “Latvijas Finieris” arodorganizācijas priekšsēdētāja Kristīne Rapa.

Starptautiskā konference “Digitalizācija un nākotnes darbs – izaicinājumi un iespējamie risinājumi” noritēja 2. maijā CITUB 8.kongresa ietvaros. Konferencē tika pārrunāti jautājumi par sociāli ekonomisko attīstību, darba apstākļu uzlabošanu, darba aizsardzību, kā arī sociālo un ekonomisko tiesību jautājumi.

Konferencē piedalījās dažādu Eiropas valstu nacionālo arodbiedrību konfederāciju pārstāvji, kā arī augstākā līmeņa Eiropas arodbiedrību konfederācijas (European Trade Union Confederation – ETUC)un starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (International Trade Union Confederation – ITUC) vadītāji un pētnieki. Pamatdiskusijas tēma bija “Arodbiedrību redzējums  – digitalizācija un nākotnes darbs”, kur savu viedokli izklāstīja gan ITUC ģenerālsekretārs Jaap Wienen, gan ETUC ģenerālsekretārs Luca Visentini. Konferences diskusiju apakštēmas: Jaunie ražošanas modeļi un izmaiņas nākotnes nodarbinātībā. Nevienlīdzība un darba tirgus polarizācija;  Digitalizācijas menedžments; Valsts politikas loma un likumdošanas iespējas; Digitālo monopolu izaicinājumi nodokļu un sociālā nodrošinājuma sistēmām; Digitalizācijas izaicinājumi arodbiedrībām; Kolektīvo pārrunu organizēšana. Sociālais dialogs un partnerība tehnoloģisko pārmaiņu laikmetā.

3. maijā CITUB 8. kongresā par prezidentu atkārtoti tika ievēlēts Plamen Dimitrov, kurš tās vadītājs būs nākamos piecus gadus. Tā lēma VIII kongresa delegāti. Plamen Dimitrov pēdējos 26 darba gadus saistījis ar cīņu par strādājošo tiesībām Bulgārijā. Tas sākās kā reģionālais koordinators un vēlāk jau kā viceprezidents organizācijā. Kopš 2010. gada ir prezidents lielākajā sabiedriskajā organizācijā Bulgārijā – CITUB. Viņš ir Eiropas Arodbiedrību konfederācijas komitejas biedrs, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, Pan-Eiropas Reģionālās padomē. Par viceprezidentiem ievēlēti: Dr. Ivan Kokalov, ievērojams bulgāru ārsts-radiologs, Medicīnas Universitātes Sofijā, kopš 1993. priekšsēdētājs federācijas Arodbiedrību veselības aprūpē. Viņš valdības līmenī aktīvi piedalījies sarunās par veselības aprūpes reformu. Ivan Kokalov pirmo reizi par Konfederācijas Viceprezidentu tika ievēlēts 1998. gadā. Plamen Nankov ir organizatoriskā sirds Konfederācijā. Pēc izglītības ekonomists un filologs. 1985. gadā vadīja arodbiedrības struktūru, kļūstot par prezidentu CO LTK. Kopš 1997. priekšsēdētājs PC Lovech, un no 1997. līdz 2012. gadam – Konfederācijas izpildsekretārs, savukārt kā Viceprezidents Konfederācijā ir no 2012. gada, un Chavdar Hristov Konfederācijā darbojas no 1990. gada, sākotnēji kā jurists, tad – kā darba tiesību galvenā eksperta referents un nodaļas vadītājs “Darba aizsardzībā un tiesībās”. Konfederācijas Viceprezidenta amatā no 2012. gada.

CITUB kongresā tika pieņemts rīcības plāns turpmākajiem pieciem gadiem. Galvenie uzdevumi, ko ietver šis plāns, ir uzlabot divpusējo dialogu izmantojot jaunu stratēģiju, kas balstīta uz paradigmu “abpusēji labumi” un teoriju “konflikti bez zaudētājiem”, kā arī CITUB būtu aktīvāk jāstrādā, lai uzlabotu dalību nozaru komitejās Eiropas līmenī.