LMNA organizēts mācību seminārs

17. septembrī Rēzeknes novada Verema pagasta «Lejasančupānos» SIA «Verems» notika LMNA organizēts mācību seminārs Eiropas sociālā fonda projekta «Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana» ietvaros par tēmu:

«Divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība – nacionālā, reģionālā un uzņēmumu līmenī».

Seminārā piedalījās LMNA arodorganizāciju vadītāji, vietnieki un arodbiedrības aktīvisti.

Seminārā tika apskatīti sekojoši jautājumi:

– sociālais dialogs Eiropas Savienībā;
– sociālais dialogs nacionālā līmenī;
– sociālais dialogs un vienošanās nozaru un reģionu/pašvaldību līmenī;
– sociālais dialogs uzņēmuma līmenī.