LBAS kongresā ievēl jauno vadību

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 3. decembrī organizēja kārtējo – 9. kongresu, lai atskatītos uz paveikto, pieņemtu stratēģiskos attīstības virzienus nākamajiem pieciem gadiem un ievēlētu jaunu LBAS vadību. Kongress notika…

Lasīt tālāk

Ilgi gaidīts precedents Lietuvā

Lietuvā pirmo reizi par iejaukšanos arodbiedrību darbībā tika piespriests sods pēc Lietuvas Republikas Kriminālkodeksa. Prokuratūra lietu novirzīja tiesai un gan pirmās instances, gan apelācijas tiesa pieņēma lēmumu par labu arodbiedrībai….

Lasīt tālāk

Diskusija poligrāfijas nozarē

Šī gada 23. martā turpinājās jau rudenī aizsāktā diskusija par aktualitātēm poligrāfijas nozarē. Nozare aktīvi seko līdzi tehnoloģiju attīstībai un, plānojot attīstību, investē jaunās iekārtās. No eksporta kopapjoma ap 90%…

Lasīt tālāk

Par sociālo dialogu nozarēs un uzņēmumos

Nozares, reģionālajā un nacionālajā jeb valsts līmenī tiek slēgtas ģenerālvienošanās, kurās visaktuālākie ir jautājumi par minimālās algas un iztikas minimuma attiecībām, algu, pensiju, sociālo pabalstu indeksāciju un nodarbinātības kvalitāti. Ģenerālvienošanās…

Lasīt tālāk

Arodbiedrība diskutē par meža nozares nozīmi

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002) 26.novembrī notika pirmā attālinātā…

Lasīt tālāk

Ekspedīcija Tomes mežos

Latvijas Meža nozares arodbiedrība savu 30 gadu jubilejas ietvaros, sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži” 25. septembrī organizēja Meža ekspedīciju uz Tomes mežiem. Ekspedīcijā doties tika aicināti LBAS biroja darbinieki,…

Lasīt tālāk

LMNA 30

Ieskatam nedaudz no Meža nozares arodbiedrības priekšvēstures  LATVIJĀ. Varētu pat droši teikt, ka  arodbiedrības kustība meža nozarē šogad svin savu 115.jubileju, jo pirmie signāli par nepieciešamību apvienoties un veidot strādājošo organizācijas…

Lasīt tālāk