Ilgi gaidīts precedents Lietuvā

Lietuvā pirmo reizi par iejaukšanos arodbiedrību darbībā tika piespriests sods pēc Lietuvas Republikas Kriminālkodeksa. Prokuratūra lietu novirzīja tiesai un gan pirmās instances, gan apelācijas tiesa pieņēma lēmumu par labu arodbiedrībai….

Lasīt tālāk

Diskusija poligrāfijas nozarē

Šī gada 23. martā turpinājās jau rudenī aizsāktā diskusija par aktualitātēm poligrāfijas nozarē. Nozare aktīvi seko līdzi tehnoloģiju attīstībai un, plānojot attīstību, investē jaunās iekārtās. No eksporta kopapjoma ap 90%…

Lasīt tālāk

Arodbiedrība diskutē par meža nozares nozīmi

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002) 26.novembrī notika pirmā attālinātā…

Lasīt tālāk